Sociale Media

SOCIALE MEDIA
Wat is Social Media Marketing?


Social Media Marketing is een marketing techniek waarbij social media worden ingezet met als doel marketing (communicatie) doelstellingen te realiseren. Het is een interactieve vorm van marketing gericht op het aangaan van een dialoog.


Waarom Social Media Marketing?


Social Media Marketing blijkt een uitstekende manier om een gesprek met de klant aan te gaan en hierdoor hogere doelen dan platte verkoop na te streven. Loyaliteit, klanttevredenheid en het creëren van een merkvoorkeur zijn doelen die bedrijven proberen na te streven door Social Media in te zetten. Volgens onderzoek blijkt Social Media Marketing, mits goed ingezet, geld op te leveren.


Wat is Social Media?


Social Media zijn online platforms waarop gebruikers zonder professionele tussenkomst in staat zijn de content te verzorgen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van een bericht, video fragment, audio bestand, reactie of foto.


Voorbeelden Social Media

• Twitter

• Hyves

• Linkedin

• Geenredactie.nl

• Blog.nl

• FacebookVoor meer info, via de contactpagina of stuur een mail naar info@leijs.eu

Vanaf

Succesfactoren Social Media Marketing


Succes van het inzetten van Social Media Marketing is afhankelijk van een aantal factoren.

1.Over het algemeen geldt dat mensen zich identificeren met bedrijven die dichtbij hen staan. Dat wil zeggen dat men zich met het bedrijf kan identificeren. Om dit te bereiken moet de boodschap echt zijn, eerlijkheid duurt het langst.

2.Verder moeten de sociale media een centraal onderdeel zijn van de marketingactiviteiten. Integratie in verschillende media zoals website, nieuwsbrief, verkoopondersteunende materialen e.d. is dus van belang. Tevens kan het ook deel uitmaken van innovatie, klanten kunnen helpen met het ontwikkelen van nieuwe producten.

3.De activiteiten worden uitgevoerd door een representatief team met achtergrond. Je kunt niet zomaar van alles gaan doen. Er is een doel en dat wordt door iedereen gecommuniceerd.

4.Tevens dient Social Media Marketing uitgevoerd te worden binnen verschillende kanalen. Het is een compleet plaatje, niet slechts twitter.

5.Ten slotte geldt dat Social Media Marketing niet voor elke branche, bedrijf of bedrijfscultuur is weggelegd. Dat is verder niet erg want het is slechts een middel, er zijn ook andere marketing technieken die resultaat boeken.


Extra:

A

Vanaf

Probleem Social Media Marketing


Social Media Marketing is op dit moment een populaire marketing techniek door de opkomst van het internet en ook de smartphones. Veel bedrijven maken daardoor de fout het in te zetten omdat ze er veel van in het nieuws horen of andere bedrijven zien doen. Het is uitermate belangrijk dat men begrijpt dat social media marketing een middel is en geen doel. Dat wil zeggen, gebruik het alleen als het binnen de totale marketing communicatie past en een legitiem doel nastreeft zoals creeren van merkbinding. Als vervolgstap moet er nagedacht zijn over de boodschap en welke tactieken zoals twitter, facebook e.d. ingezet worden


Extra:

A

Vanaf

Conclusie


Social Media Marketing kan leiden tot hogere loyaliteit, klanttevredenheid, merkvoorkeur en uiteindelijk financiële doelstellingen realiseren. Echter is het een middel en geen doel. Het moet dus alleen ingezet worden als het bedrijf en de markt hiervoor geschikt zijn. Daarnaast moet ook voldaan worden aan een aantal factoren alvorens de communicatie succesvol is.


Extra:

A